Corona regler:

Salonen:

ang. persondataloven, er vi OBS... og vi passer godt på dine personlige dataer...